Forstudier

Som en del af projektet foretages en række feasibility-studier. 

Studierne skal undersøge, om det både teknisk og økonomisk kan svare sig for det pågældende supermarked at ombygge og optimere egne anlæg – med andre ord, vil studiet være et beslutningsgrundlag for supermarkedet og det lokale fjernvarmeværk, om der skal investeres i udstyr til udnyttelse af overskudsvarme samt ses nærmere på det fleksible elforbrug.

Her kommer en række resultater fra Graasten, Odder og Høruphav.