Økonomi & Afgifter

I et supermarked anvendes kølemaskiner til produktion af køleeffekt til fryseanlæg, køleanlæg og evt. komfortkøling. Disse kølemaskiner er drevet af elektricitet og kan producere varme samtidig med køleeffekten. Der foreligger endvidere den mulighed, at supermarkedet i perioder med mindre kølebehov kan udnytte ledig kapacitet på kølemaskinerne til at producere ekstra varme som enten kan anvendes til egen butiksopvarmning samt til salg af varme til det nærlæggende fjernvarmenet. Denne varme vil blive hentet fra udeluften eller evt. andre VE-kilder.