Teknik

Udfordringen i at udnytte genbrugsvarmen fra et supermarkeds køleanlæg i et fjernvarmesystem er, at temperaturen ofte ikke er tilstrækkelig høj. Det kan løses på to måder:

1) Man kobler en varmepumpe på kølesystemets varmeside, så man får boostet temperaturen til det niveau, der kan anvendes i fjernvarmesystemet, som kan se af billedet nedenfor.

Klik på billedet for forstørrelse!

2) Man anskaffer en ny kølemaskine med CO2 som kølemiddel – det har den egenskab, at det under tryk har så høj en temperatur, at varmen er direkte anvendelig i et fjernvarmesystem.

Klik på billedet for forstørrelse!

Ved mulighed to har man en mindre pladskrævende enhed, og der er samtidig kun én enhed, der skal vedligeholdes.

I det opsatte system, logges elforbruget til kølemaskinen, og der er samtidig overvågning af markedsprisen på el, således at man kan udnytte kølemaskinens kapacitet på de tidspunkter, hvor elprisen er lavest.