Beregningsmodeller

I projektet Super Supermarkets er der udviklet en beregningsmodel til estimering af potentialerne for varmegenvinding for det enkelte supermarked.

Formålet med modellen er, at gøre det enkelt for supermarkeder over hele landet at få et estimat på økonomien ved varmegenvinding i netop deres supermarked. Beregningsmodellen er ikke detaljeret nok til et egentligt investeringsgrundlag, men kan derimod danne baggrund for en beslutning om at sætte et projekteringsarbejde i gang.

Rentabiliteten af varmegenvinding afhænger af nogle generelle rammevilkår men i høj grad også af en lang række lokale forhold som supermarkedets kølesystem, nuværende varmesystem i butikken, fjernvarmenettes fremløbstemperaturer og produktionsenheder etc. Det gør det vanskeligt at gennemskue for selv en erfaren supermarkedsejer eller fjernvarmemester, om der er økonomisk basis for varmegenvinding.

Den udviklede model tager alle disse både generelle og lokale betingelser med i beregningen og kan derfor give et overblik.

Beregningmodel:

Beregningsmodellen er sidst i projektperioden benyttet på en række konkrete supermarkeder og tilhørende fjernvarmeværker. Resultaterne af disse beregninger kan downloades herunder sammen med beregningsmodellen med de specifikke data for de enkelte cases. For spørgsmål til beregningsmodellen og caseberegningerne, kontakt venligst: Frank Iversen, Energy Cluster Denmark, fri@energycluster.dk

Find beregningsmodellen HER

Beregningsmodeller og cases 

Case 1: Bjerringbro

Se casen og beregningsmodellen

Case 2: Farum

Se casen og beregningsmodellen

Case 3: Grindsted

Se casen og beregningsmodellen

Case 4: Holte

Se casen og beregningsmodellen

Case 5: Kerteminde

Se casen og beregningsmodellen

Case 6: Næstved

Se casen og beregningsmodellen

Case 7: Otterup

Se casen og beregningsmodellen

Case 8: Padborg 

Se casen og beregningsmodellen

Beregningsmodellen og beregningscases vil være tilgængelig til download for alle interesserede på hjemmesiden frem til ultimo november 2022.

Herefter kan beregningsmodellen rekvireres ved henvendelse til Energy Cluster Denmark.