Teknik

Levering af genbrugsvarme fra et supermarkeds kølemaskine er en teknisk velafprøvet løsning, der kan vælges forskellige tekniske komponenter og forskellige styringer, men grundlæggende er princippet det samme. I det følgende er teknikken kort skitseret, Kogebogen beskriver en mere grundig gennemgang af teknikken.

Genbrugsvarmen leveres fra kølemaskinen, som via elforsyningen levere køl til butikkernes kølediske. Traditionelt ledes varmen fra kølediskene bort via en udvendig chiller. Ved at etablere et anlæg til varmegenvinding, kan varmen ledes ind på fjernvarmenettet og genbruges.

comprar cialis generico here, kamagra online click here

 

 

Muligheden for at levere genbrugsvarme fra butikken afhænger i høj grad af den tekniske installation der er i butikken, samt om der er et fjernvarmenet i nærheden af butikken. Nedenstående diagram kan afklare de første overvejelser

 

 

Sammenspil med fjernvarme

Supermarkederne vil typisk have det største kølebehov om sommeren, og dermed også kunne levere mest genbrugsvarmen om sommeren. Fjernvarmeværker har typiske 1-4 forskellige varmeproduktionsenheder af forskellig karakter, om sommeren bruges grundlastenhederne, mens det er spidslastenhederne, der ofte er dyrere i drift, der bruges om vinteren. Der er brug for varme hele året, men værdien af varmen varierer i løbet af året, og det skal med i betragtningen når der indgås aftale om levering af spildvarme.

 

Sammenspil med elforsyning

På elmarkedet er der variation i priserne, bl.a. på grund af svingende produktion fra sol og vind, samt variation i el forbrug. I løbet af et døgn er der variation i spotpriserne og i forbruget. Ved at flytte elforbruget til perioder med lave spotpriser, er der penge at spare. Det er en betingelse at supermarkedet køber ind med et spot-produkt ved sin elhandler for at få økonomisk gevinst fra elmarkedet ved at flytte sit elforbrug.

 

Tilslutningsanlæg for varmegenvinding

Varmen fra butikkens køleanlæg kan leveres til fjernvarmenettet, ved at etablere et varmegenvindingsanlæg bestående af en veksler med pumpekreds og styring, samt en almindelig fjernvarmemåler og en afregningsmåler for genbrugsvarme. Tilslutningen er skitseret nederst på diagrammet nedenfor. Ud over tilslutningsanlæg for genbrugsvarme, viser diagrammet også tilslutning til butikkens varmeanlæg i højre side af diagrammet, og butikkens brugsvandsproduktion øverst i diagrammet.