Priseftervisning

Budget og Priseftervisning til Forsyningstilsynet

Varmeforsyningsvirksomheder er non-profit virksomheder. Det skyldes, at de ikke må tjene penge – dvs. indtægter og omkostninger skal balancere. Desuden bestemmer prisreguleringen, at det kun er ”nødvendige” omkostninger, der kan indregnes i varmeprisen. Deri ligger et vist krav om, at virksomhederne skal være økonomisk effektive. Reguleringen kan også samlet beskrives som udtryk for varmeforsyningslovens omkostningseffektive ”hvile-i-sig-selv-princip”.

Når ledelsen i en varmevirksomhed skal fastsætte næste års varmepriser vurderer den, hvilke omkostninger virksomheden forventer. Derfor dannes varmeprisen på grundlag af virksomhedens budget over det kommende års omkostninger. Budgettet bliver dermed virksomhedens forklaring på årets varmepris. At budgettet virker som forklaring på varmeprisen, sikrer den gennemsigtighed, som er afgørende for tilsynet med varmeprisen.

Supermarkets egen revisor skal afgive revisorerklæring på virksomhedens årlige anmeldelse af regnskabsoplysninger efter varmeforsyningsloven. En ekstern revisor skal evaluere virksomhedens regnskabsaflæggelse hvert tredje år. Energitilsynets sekretariat foretager hvert år en stikprøve med fuld gennemgang af regnskabsoplysningerne.

 

Husk:

Anmeld budget og pris samtidig – senest når prisen træder i kraft og før budgetåret begynder

At varmeprisen dannes af budgettets omkostninger

At budget og faktiske omkostninger sammenholdes i forbindelse med priseftervisningen

At priseftervisningen opgøres efter varmeforsyningsloven

At priseftervisningen er ledelsens kontrol af, at hvile-i-sig-selv-princippet er overholdt

 

Skabelon for budget og priseftervisning for levering af overskudsvarme, findes HER