Økonomi

Det kan være en økonomisk og miljømæssig fordel for både supermarkeder og fjernvarmeselskaber at udnytte overskudsvarmen fra butikkernes køleanlæg og levere den til fjernvarmenettet. Økonomien ved at etablerer et anlæg til at genbruge spildvarmen i fjernvarmenettet er beskrevet nærmere i Kogebogen, nedenfor er en kort beskrivelse af de væsentligste punkter.

Rammevilkår

Find hele beskrivelsen af rammevilkår vedr. køle- og varmeproduktion i supermarkeder HER.

Varmeprisen/substitutionsprincippet

Varmeprisen aftales mellem supermarkedet og varmeselskabet. Prisaftalen er dog underlagt substitutionsprincippet, hvilket beskytter fjernvarmeforbrugerene mod høje priser, det betyder at prisen ikke må sættes højere end den pris det ville have kostet fjernvarmeselskabet at producere eller købe varmen et andet sted. Du finder et oplæg til en aftaleformular her.

Afgifter

Der er som udgangspunkt afgift på overskudsvarme der skal anvendes til rumvarme og varmt brugsvand. Der arbejdes i øjeblikket rammevilkårene for overskudsvarme. Arbejdet kan følges her på siden, samt på www.skat.dk eller på www.danskfjernvarme.dk

Tilbagebetalingstid

Ved at genvinde varmen fra butikkens køleanlæg kan en stor del af butikkens varmeregning reduceres. Ud over at varmen fra køleanlægget kan fortrænge butikkens eget køb af gas, el til opvarmning eller fjernvarme, kan der være et overskud af genbrugsvarme der kan sælges til fjernvarmenettet. Ombygning af et køleanlæg i et supermarked på 1.000 m2, med et energiforbrug på 105 MWh/år til rumopvarmning og brugsvand, samt et køleanlæg på 100 kW, har en forventet tilbagebetalingstid på ca. 1-3 år, afhængig af opvarmningskilde. Se mere på side 30-31 i Kogebogen for genbrug af varme fra kølediske.

Køb af el i spotmarkedet

Ud over at der kan opnås en besparelse på genbrug af varmen fra køleanlægget, kan der også opnås besparelse ved at anvende elforbruget intelligent. Mange butikker har et stort energiforbrug om morgenen, hvor elspotprisen typisk er høj. Energiforbruget kan forskydes til de timer hvor priserne er lavere, ved at køleanlægget slukkes i de dyre timer og der bruges lidt mere el i de billige timer, derved kan der spares op mod 100 kr. om dagen ved at følge elmarkedet (spotmarkedet). Prognosen for spotmarkedet kan ses en dag i forvejen.

Brug af systemydelser

Større elforbrugere kan levere ydelser til Energinet på markedet for op- og nedregulering, når der er ubalance mellem elproduktion og elforbrug i nettet. Det kræver dog særligt IT- og kommunikationsudstyr, etableringen af udstyret står ikke umiddelbart mål med den reguleringskapacitet som det forventes at butikkerne kan levere.