Energiproducerende supermarkeder

I et supermarked går en ikke ubetydelig del af butikkens energioptag til køl og frost. Det foregår ved at fjerne omgivelsesvarme for at sikre varernes holdbarhed. Det er store muligheder i at opsamle denne varme og bruge den igen. Det er nemlig varme, der allerede er betalt for i form af el- til kølemaskinerne. Og så kan man jo lige så godt udnytte den.

køb cialis here, kamagra euro2000.org

Så fra at være virksomheder der blot udleder varme, der allerede er betalt, bliver de til effektive opsamlere af genbrugsvarme. Ikke som sådan producenter, for det er ikke umiddelbart formålet at producere varme, men derimod at producere kulde. Men ved at genbruge varmen, fortrænger man en produktion et andet sted.